Gŵyl Mynydda Ogwen 15ed - 16ed Medi 2017

Hafan

Hafan

Fydd Gŵyl Mynydda Ogwen 2017 yn cael ei gynnal ar 15+16 Medi.


Fydd darlith gan Alan Hinkes ar y Nos Wener, Lowri Morgan yw prif siaradwr y pnawn Cymraeg a Nigel Shepherd yr awdur ac arweinydd mynydd fydd yn ddiweddglo i'r Ŵyl.


Yn ogystal mae yna weithdai dringo am ddim gan AMI (Association of Mountaineering Instructors), Tîm Achub Mynydd De Eryri, siop Crib Goch, gwobrwyau raffl wych a digon o luniaeth yn cynnwys Jones Crisps a chwrw lleol.

Ar y Dydd Gwener fydd tîm yr Ŵyl yn ymweld â phedwar Ysgol Gynradd leol gyda'r syrffiwr enwog Llywelyn Williams a dringwr Calum Muskett.


Mae'r ŵyl yn tyfu a datblygu pob blwyddyn ac yn sicr mae'r penwythnos yn un i gadw yn y dyddiadur!