Gŵyl Mynydda Ogwen

Arddangosfa Andy Teasdale

Arddangosfa Andy Teasdale

Fel rhan o Ŵyl Mynydda Ogwen eleni mae gennym Arddangosfa Ffotograffiaeth Mynydd Andy Teasdale. Mae Andy yn Arweiniad Mynydd Rhyngwladol parchus a phrofiadol sydd â diddordeb gweithredol mewn ffotograffiaeth. Wrth ddringo, sgïo a gweithio mewn gwahanol rannau o'r byd, mae wedi datblygu ei sgiliau a'i brofiad ffotograffiaeth. Mae'r Alpau ac Eryri yn ardaloedd lle mae'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser, yn mwynhau'r golau sy'n newid dros y brigiau a'r cymoedd dro ar ôl tro.

Ddydd Sul y 7fed o Hydref, bydd Andy yn agor ei arddangosfa ffotograffiaeth a gynhaliwyd yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Mae'n ddigwyddiad mynediad am ddim lle byddwch chi'n gallu bori detholiad mawr o'i waith ffrâm sy'n ffurfio'r arddangosfa a hefyd yn gweld detholiad o'i brintiau a gwaith arall. Bydd y bar yn agored i de / coffi a chwrw ynghyd â chroeso cynnes iawn i bawb!

Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn rhan o lansiad Gwyl Mynydda Ogwen felly dewch draw i gefnogi digwyddiad lleol, cymunedol!

Tocynnau am ddim ar gael fan HYN

21/09/18