Gŵyl Mynydda Ogwen

Diolch!

Diolch!

Mae Gwyl Mynydda OGWEN 2018 ar ben ac am wythnos yr oedd hi! Roedd #StormCallum yn creu trafferthion trwy rwystro'r ffyrdd i mewn ac allan o Bethesda ar un cam yn ogystal â cholli'r trydan i Neuadd Ogwen am 4 awr ddydd Gwener a dim ond dod yn ôl awr cyn darlith Dydd Gwener !! Diolch i bawb a cyraheddodd Neuadd Ogwen, Bethesda a hefyd i bawb a gefnogodd y digwyddiad mewn unrhyw ffurf neu. Mae gwreiddiau'r wyl wedi eu gosod yn gadarn yn y gymuned leol ac rydym yn ddiolchgar i'r gefnogaeth gan gynghorau lleol a sefydliadau, ond busnesau ac unigolion hefyd. Diolch yn fawr iawn i Crib Goch Outdoor World Ltd ein prif noddwr am y gred barhaus o ran cefnogi gŵyl fynydd gynaliadwy a dwyieithog yng Ngogledd Cymru. Roedd yr wythnos yn fyr yn cynnwys arddangosfa ffotograffiaeth a lansio gŵyl gydag Andy Teasdale, ymweliadau ag ysgolion lleol gan Sefydliad Achub Mynydd Dyffryn Ogwen i dynnu sylw at ddiogelwch mynyddoedd, darlith gyda'r nos gan Sefydliad Achub Mynydd Dyffryn Ogwen, Pat Parsons ein siaradwr ysbrydoledig y Nos Wener a Nos Sadwrn Rebecca Coles yn cyflwyno sgwrs amrywiol am ei gyrfa a'i theithiau. Ar ben hyn, codwyd £ 115.02c ar gyfer Bowel Cancer UK a £280.36 ar gyfer Sefydliad Achub Mynydd Dyffryn Ogwen. Gwaith da! Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol gan fod gennym ddigwyddiadau yn arwain at y Nadolig a hefyd trwy gydol 2019 !!!!!

03/11/18