Gŵyl Mynydda Ogwen

HUW BRASSINGTON

HUW BRASSINGTON

Ar y 4/5/19 mae ganndo ni noson yng nghwmni Huw Brassington.

Fel anturiaethwr, athletwr a siaradwr ysbrydoledig, mae Huw yn hoffi gwthio pob terfyn. Mae Huw wedi ceisio ac wedi llwyddo yn rhai o’r rasys anoddaf y byd. Yn fwyaf diweddar, mae wedi troi at rasus pellter hir gan gwblhau Ras Cefn y Ddraig yng Nghymru a Coast-to-Coast yn Seland Newydd. Cwblhaodd BBC Ultimate Hell Week ac mae’n gyn aelod o’r tim Prydeinig Triathlon.

Byddwn hefyd yn dangos ffilm "Ar Gefn y Ddraig" fel rhan o'r noson.

Tocynnau trwy wefan Neuadd Ogwen

03/04/19