Gŵyl Mynydda Ogwen

OVMRO

OVMRO

Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen - Cyfle gwych i glywed sut mae un o'r Timau Achub Mynydd mwyaf eiconig yn gweithredu ac yn cynorthwyo pobl sydd mewn angen yn barhaus ar fynyddoedd a dyfroedd Eryri. Bydd y ddarlith anffurfiol hon yn rhoi cipolwg i bobl ar hanes y tîm a rhai o'r digwyddiadau y maent yn eu profi, yn hyfryd ac yn angheuol. Bydd cyfle i edrych ar rai o'r offer a ddefnyddiant yn ogystal â gallu sgwrsio gydag aelodau'r tîm.Mae'r ddarlith hon yn cael ei chynnal yn Neuadd Ogwen ac mae'n rhan o'r rhaglen o ddigwyddiadau i Ŵyl Mynydda Ogwen.Mae mynediad am ddim trwy gofrestru YMA ond gwerthfawrogir rhodd i'r tîm ar y noson

20/09/18