Gŵyl Mynydda Ogwen

Rhaglen

Rhaglen

24/5/19 - Final Ascent: The Legend Of Hamish MacInnes

Dechreuodd chwedl Hamish MacInnes yn gynnar. Yn 16 oed dringodd y Matterhorn. Yn 17 oed adeiladodd ei gar cyntaf - o'r dechrau. Ceisiodd dringo Everest ym 1953 gyda'i gyfaill Johnny Cunningham, a bron â dwyn y brig cyn Hillary a Tenzing.

Fel archwiliwr, arweinydd a pheiriannydd alltaith, enillodd enwogrwydd yn y byd mynydda.Fel dyfeisiwr y caib rhew fetel, awdur y Llawlyfr Achub Mynydd Rhyngwladol a sefydlydd Achub Mynydd Glencoe, mae wedi bod yn gyfrifol am arbed cannoedd o fywydau, os nad miloedd.

Ond yn 84 oed, ni allai ei gyflawniadau ei achub rhag cael ei sefydliadoli yn erbyn ei ewyllys, gan ddioddef deliriwm. Ar ôl cyfnod o gaethiwed seico-seiciatrig mewn ysbyty yn yr Alban, pan wnaeth lawer o ymdrechion dianc - daeth i'r amlwg i weld ei gof yn mynd.

Mae'r ffilm hon yn adrodd hanes ei fywyd trwy adlewyrchu ei her fwyaf: i adfer ei atgofion ac achub ei hun.

Drysau 7pm

Ffilm 8pm

Tocynnau